Blog

Profita de experienta noastra si de facilitatile excelente pe care ti le oferim.

Cadrul legal privind activitatea de email marketing pe teritoriul Romaniei

Cadrul legal privind activitatea de email marketing pe teritoriul Romaniei
Bogdan Tinteanu
17 June 2010

In acest material iti voi prezenta extrase din legi si norme care fac referire la comunicarea comerciala prin intermediul emailului:

1. Extras din „Legea comertului electronic” - Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006;

2. Hotarire nr. 1308 din 11/20/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic;

3. Ordonanta privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta - Textul Ordonantei Guvernului 130/2002 cu modificarile aduse prin Legea 51/2003;

4. Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;

1. Extras din „Legea comertului electronic” - Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006

Art. 1 (8) Comunicare comerciala - orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicari comerciale urmatoarele: informatiile permitand accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresa de posta electronica, comunicarile legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori marcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un tert independent fata de persoana in cauza, mai ales atunci cand sunt realizate cu titlu gratuit;

Art. 6: Comunicarile comerciale (1) Efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica este interzisa, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.

(2) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, in masura în care sunt permise, trebuie sa respecte cel putin urmatoarele conditii:

a) sa fie clar identificabile ca atare; b) persoana fizica sau juridica in numele careia sunt facute sa fie clar identificata; c) ofertele promotionale, precum reducerile, premiile si cadourile, sa fie clar identificabile, iar conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea lor sa fie usor accesibile si clar prezentate; d) competitiile si jocurile promotionale sa fie clar identificabile ca atare, iar conditiile de participare sa fie usor accesibile si clar prezentate; e) orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale in vigoare.

(3) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, atunci cand acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub conditia respectarii dispozitiilor legale si a reglementarilor aplicabile profesiei respective, care privesc, in special, independenta, demnitatea si onoarea profesiei, secretul profesional si corectitudinea fata de clienti si fata de ceilalti membri ai profesiei.

(4) Furnizorii de servicii ale societatii informationale care efectueaza comunicari comerciale au obligatia de a respecta prevederile alin. (1) - (3).

Art. 18: Coduri de conduita (1) Asociatiile si organizatiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite in scopul protectiei consumatorilor, a minorilor ori a persoanelor cu handicap isi pot elabora propriile coduri de conduita sau coduri comune cu Autoritatea si Ministerul Justitiei, in vederea aplicarii orespunzatoare a prevederilor prezentei legi.

2. Hotarire Nr. 1308 din 11/20/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic

CAPITOLUL II - Comunicarile comerciale Art. 7 (1) Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.

(2) Consimtamantul prevazut la alin. (1) poate fi obtinut in orice forma si poate fi probat cu orice mijloc de proba. Sarcina probei revine furnizorului de servicii.

(3) Consimtamantul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronica este valabil exprimat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) este expediat in cutia postala in care destinatarul doreste sa primeasca comunicarile comerciale; b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului "ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA", scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei in numele careia se vor transmite comunicarile comerciale.

Art. 8 (1) Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa inceapa cu cuvantul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.

(2) Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana in numele careia sunt facute:

a) numele sau denumirea completa; b) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare, dupa caz; c) domiciliul sau sediul; d) numerele de telefon si fax; e) adresa de posta electronica.

Art. 9 (1) Destinatarul comunicarilor comerciale are dreptul de a-si revoca consimtamantul de a primi asemenea comunicari prin simpla notificare a furnizorului.

(2) Furnizorul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poata sa isi revoce consimtamantul.

(3) Revocarea consimtamantului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele in cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.

(4) Furnizorul trebuie sa faca publica procedura prevazuta la alin. (2) pe pagina proprie de Internet si in cadrul mesajelor care contin comunicari comerciale.

3. Ordonanta privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta Textul Ordonantei Guvernului 130/2002 cu modificarile aduse prin Legea 51/2003

CAPITOLUL IV Limitari privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta Art. 15: Urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel); b) telecopiator (fax) c) adresa de posta electronica (email)

Art. 16: Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta in afara celor prevazute la art. 15 nu este permisa daca exista un refuz manifestat de consumator.

4. Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (Nr. 506/2004)”

care precizeaza legalitatea efectuarii de comunicari oficiale pe baza unei relatii de afaceri cu o persoana fizica sau juridica

Art. 12: Comunicarile nesolicitate (1) Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica, sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia cazului in care abonatul vizat si a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin.(1), daca o persoana fizica sau juridica obtine in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, persoana fizica sau juridica in cauza poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoana le comercializeaza, cu conditia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial.

(3) In toate cazurile, este interzisa efectuarea prin posta electronica de comunicari comerciale in care identitatea reala a persoanei in numele si pe seama careia sunt facute este ascunsa sau in care nu se specifica o adresa valabila la care destinatarul sa poata transmite solicitarea sa referitoare la incetarea efectuarii unor asemenea comunicari.

(4) Prevederile alin.(1) si (3) se aplica in mod corespunzator si abonatilor persoane juridice.

Sursa: Asociatia IAB Romania www.iab-romania.ro