Spaming (proces)

Este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse si servicii. Spamul se distinge prin caracterul agresiv, repetat si prin privarea de la exercitarea dreptului de optiune.

Romanian