Podcast

Reprezinta o inregistrare audio digitala, pusa la dispozitie pe Internet oricui este dispus sa o descarce pe propriul calculator sau pe alt instrument digital de redare audio.

Romanian